Polski (PL)
Ukrainian (uk-UA)
Polski (PL)

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego aby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego oraz lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej. Działanie to jest zgodne z założeniami kultury i misji BGK, w które wpisany jest rozwój, szczególnie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski, co wynika z troski o Polskę, świat i losy przyszłych pokoleń.

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. 

BIGRAM

Jedna z najbardziej doświadczonych firm doradztwa personalnego w Polsce, obecna na rynku od 1993 roku. Charakteryzuje się wysoką jakością usług, doskonałą znajomość rynku i etyką w działaniu.

Wspiera klientów w rekrutacji na stanowiska top executive, managerskie oraz specjalistyczne, w procesie oceny i rozwoju, oferując m.in. Assessment i Development Centre, badaniu opinii pracowników, tworzeniu systemów wynagradzania, a także przeprowadzając programy outplacement, które wspierają osoby zwalniane.