Polski (PL)
Ukrainian (uk-UA)
Polski (PL)

Polityka prywatności

Pełna warstwa obowiązku informacyjnego

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Empiria i Wiedza z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 7. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować drogą mailową fundacja@empiriaiwiedza.pl lub pocztową pod adresem Fundacja Empiria i Wiedza Varso 2 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji Programu VDOMA, służącemu kompleksowemu wsparciu zawodowemu na polskim rynku pracy, w tym przesyłania Pani/Pana danych osobowych do firm współpracujących z Fundacją Empiria i Wiedza w celu rekomendacji do projektów rekrutacyjnych, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być wycofana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Programu VDOMA, jednakże zawsze nie dłużej niż do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody.

Podane dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w tym podmiotom świadczącym usługi IT. Odbiorcami danych osobowych mogą być również firmy współpracujące z Fundacją Empiria i Wiedza prowadzące projekty rekrutacyjne.

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem prawnym, jest dobrowolne, ale niezbędne do tego aby móc skorzystać z Programu VDOMA. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody. W celu realizacji jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt na adresrodo@empiriaiwiedza.pl

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem. Jeśli jednak uznacie Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.